Ta hjälp om du hamnar i en vårdnadstvist i Stockholm

När det är svårt att komma överens om hur barnen ska ha det och man hamnar i en vårdnadstvist är det bra att snarast söka professionell hjälp i Stockholm.

Även om man gemensamt bestämt sig för att gå skilda vägar kan det uppstå smågräl och konflikter som rör barnen. Kanske var det just de sakerna som gjorde att förhållandet inte fungerade. Skilda, grundläggande värderingar märks ibland inte förrän man skaffat barn och ska börja fatta beslut om regler och värderingar.

Det är lätt att tro att det finns en universell sanning om hur saker ska vara. I själva verket är vi många gånger bara präglade av hur vi själva har haft det. Ska barnen få sova i de vuxnas säng? Är det acceptabelt att inte äta upp mat som man inte tycker om eller ska man smaka på allt? Ska man vara tyst när vuxna pratar?

När smågnabb övergår till en vårdnadstvist

När man märker att förhållandet innebär mer problem och gräl än glädje och samhörighet väljer många att börja med familjeterapi som ibland leder till att man separerar. Det man alltid måste ta hänsyn till är barnen. De ska inte behöva uppleva splittring och gräl mellan de som de tycker allra mest om – sina föräldrar.

Att separera är första steget mot att skapa en mer harmonisk uppväxt för sina barn. Men  samtidigt ställer separationen nya krav på föräldrarna. Hur man ska dela på umgänget med barnen kan i värsta fall leda till nya konflikter eller till att man baktalar den andra föräldern. Det är då det är dags att söka hjälp av en utomstående, objektiv rådgivare.

Lagen är tydlig men det kan vara svårt att framföra sina argument i en vårdnadstvist

Svensk lag är tydlig när det gäller de vuxnas ansvar och rättigheter. Den är också tydlig när det gäller barnens rätt till sina föräldrar. Det vanligt att man vid en separation väljer gemensam vårdnad om barnen. För att få sina rättigheter tillgodosedda är det viktigt att skaffa juridiskt stöd i en vårdnadstvist i Stockholm. Gemensam vårdnad innebär inte att barnen per automatik ska bo växelvis eller lika mycket hos båda föräldrarna. Den gemensamma vårdnaden är bara ett delat juridiskt ansvar för barnen. Hur man delar upp boendet kan man därför behöva professionell hjälp för att fastställa. Om du behöver stöd vid vårdnadstvist, kolla in www.vårdnadstvisterstockholm.se.