Vita streck på vägen

Spelar du något kunskapsspel och briljerar med dina kunskaper inom stort och smått? Varför inte bli kvarterets mästare på vägmarkeringar och hur man skapar den perfekta linjen på gatan?

De flesta barn tycker att det är roligt att få skapa med papper och kritor. Och för vissa är det så pass kreativt och intressant att de fortsätter även som vuxna. Kanske är du en av dem som blivit konstnär, tecknare eller målare. Kanske har du till och med slagit på stora trumman och målar med väldigt stora penseldrag på vägar, parkeringsplatser, flygplatser med mera? Där kan man verkligen tala om att sätta sitt märke för framtiden. Även om det är ett mycket strikt och noggrant arbete där du inte har någon chans att måla efter eget önskemål.

Ordning och reda

Utan linjemålning som riktmärke i trafiken så hade det troligen varit en mycket farligare aktivitet. Förutom att markera inom vilket område du får framföra din bil så går det även att se en hel del annan information genom att följa vägens linjer och markeringar. Du kan se var du får byta fil, när du måste visa företräde eller har stopplikt. Det går även att se var du får parkera, hur du får svänga och vissa riktlinjer för hur fort du får köra. På det sättet kan du nästan läsa vägen utan att ens behöva använda dig av alla vägmärken som finns. Även om de är ett mycket bra komplement, eller ibland den enda källan till information.